Browse Category

Naše knihy

Kniha citátov o koňoch – biela krása

Kniha plná známých citátů o koních a kráse je volným pokračováním úspěšných knih „Kniha citátů o koních a o lásce“ a „Kniha citátů o koních – síla a elegance.“ Fotograf Dalibor Gregor tentokrát doplnil knihu snímky elegantních lipických koní. Citáty v knize jsou uvedeny ve slovenském a německém jazyce.

kniha_Topolcianky_citaty_titulka_05_2011.indd

Váz., formát 105 x 74 mm, 64 stran

Texty: slovenština, němčina

 

Vydal: foto & nakladatelství Dalibor Gregor

FOTO: Dalibor Gregor

PONICÍ – ČESKÝ SPORTOVNÍ PONY

Celobarevná fotografická publikace zabývající se problematikou chovu poníků se zaměřením na chov českého sportovního pony. Autorem textu je pan Stanislav Hošák, který je v současné době předsedou Rady plemenné knihy Českého sportovního pony a který celý svůj život zasvětil péči o koně a jejich chovu a stal se v této oblasti uznávanou autoritou. Celou knihu provázejí snímky fotografa Dalibora Gregora, který je známý na českém i zahraničním trhu řadou úspěšných knihy s tematikou koní.

kniha_Ponici_obalka_03_2011.indd

Váz., formát 165 x 230 mm, 104 stran

Texty: čeština, slovenština

 

Vydal: foto & nakladatelství Dalibor Gregor

Foto: Dalibor Gregor

Text: Stanislav Hošák

 

Kniha citátů o koních – síla a elegance

Kniha plná známých citátů o koních, síle a eleganci je volným pokračováním úspěšné knihy „Kniha citátů o koních a o lásce.“ Fotograf Dalibor Gregor tentokrát doplnil knihu snímky elegantních chladnokrevných koní. Kniha je vhodným dárkem ke slavnostním příležitostem. Citáty v knize jsou uvedeny v českém a německém jazyce.

TITUL - www 18

Váz., formát 105 x 74 mm, 64 stran

Texty: čeština, němčina

 

Vydal: foto & nakladatelství Dalibor Gregor

FOTO: Dalibor Gregor

Kniha citátů o pejscích a kočičkách

Kniha plná známých citátů o pejscích a kočičkách je doplněna snímky štěňat a koťat fotografa Dalibora Gregora. Kniha je vhodným dárkem pro všechny milovníky zvířat. Citáty v knize jsou uvedeny v českém a německém jazyce.

TITUL - www 17

Váz., formát 105 x 74 mm, 64 stran

Texty: čeština, němčina

 

Vydal: foto & nakladatelství Dalibor Gregor

FOTO: Dalibor Gregor

Anglický plnokrevník

Jedná se o zcela jedinečnou celobarevnou fotografickou publikaci, která zavede čtenáře prostřednictvím trojjazyčných textů – čeština, angličtina, němčina – Zdeňka Hlačíka a fotografií Dalibora Gregora do světa odhalujícího veškerou znamenitost a ušlechtilost anglického plnokrevníka. V knize se čtenář postupně seznámí s chovem tohoto nádherného plemene koní a s jeho chovatelskou tradicí v nejvýznamnějším a nejstarším hřebčíně v České republice – Hřebčín Napajedla.

TITUL - www 16

Váz., formát 300 x 240 mm, 160 stran

Texty: čeština, angličtina, němčina

 

Vydal: foto & nakladatelství Dalibor Gregor

Foto: Dalibor Gregor

Text: Zdeněk Hlačík

 

 

Chladnokrevný kůň – síla, krása, elegance

Zcela jedinečná celobarevná publikace, která je věnována všem milovníkům chladnokrevných koní a která zachycuje postupný vývoj chovu chladnokrevných koní na území Čech, Moravy a Slezska.

Prostřednictvím dvojjazyčných textů (čeština, němčina) Josefa Iše a fotografií Dalibora Gregora čtenář získá základní informace o plemenech chladnokrevných koní chovaných především na našem území, ale také v Evropě, o organizaci chovu chladnokrevných koní v České republice a o pracovním, sportovním a společenském využití těchto koní v dnešní době. V knize se autoři zabývají také úpravou a péčí o chladnokrevné koně. Závěr knihy je věnován jedné z největších přehlídek chladnokrevných koní v Evropě pod názvem „Obří dostihové dráhy.“

TITUL - www 15

Váz., formát 300 x 240 mm, 160 stran

Texty: čeština, němčina

 

Vydal: foto & nakladatelství Dalibor Gregor

Foto: Dalibor Gregor

Text: Josef Iš

Lipicáni, naše láska

Jedná se o jedinečnou celobarevnou fotografickou publikaci, která zavede čtenáře do malebné krajiny slovinského Krasu, v jehož srdci se nachází hřebčín Lipica.

Prostřednictvím čtyřjazyčných textů – čeština, slovinština, angličtina, němčina – se čtenáři seznámí s touto kulturní památkou evropského i světového významu, která je již 430 let symbolem tradice chovu a výběru čistokrevných koní a která je považována za kolébku ušlechtilého plemene koní lipicánů. Kniha rovněž obsahuje báseň „Lipicáni“, která pochází z tvorby známého slovinského básníka, filozofa, politika a spisovatele Edvarda Kocbeka (1904 – 1981). Celou knihu provázejí snímky, které svým objektivem zachytil fotograf koní Dalibor Gregor, jenž v koních nalezl inspiraci a poslání.

Kniha je vydána u příležitosti výročí 430 let založení hřebčína Lipica.

TITUL - www 14

Váz., formát 210 x 148 mm, 96 stran

Texty: čeština, slovinština, němčina, angličtina

 

Vydal: foto & nakladatelství Dalibor Gregor

Foto: Dalibor Gregor

Text: Dalibor Gregor, Edvard Kocbek

 

Kniha citátů o koních a o lásce

Kniha plná známých citátů o koních a o lásce je doplněna snímky ušlechtilých a elegantních fríských koní fotografa Dalibora Gregora. Kniha je vhodným dárkem nejen ke svátku svatého Valentýna, ale i k jiným slavnostním příležitostem. Citáty v knize jsou uvedeny v českém a německém jazyce.

TITUL - www 13

Váz., formát 105 x 74 mm, 64 stran

Texty: čeština, němčina

 

Vydal: foto & nakladatelství Dalibor Gregor

FOTO: Dalibor Gregor

Poznávej a Maluj

Malujeme podle snímků fotografa Dalibora Gregora.

Publikace je určena dětem od 5 do 10 let. Malí čtenáři zde najdou barevné předlohy obrázků koní, podle kterých mohou malovat různými technikami na připravené listy uvnitř knihy. Jednotlivé listy obsahují siluety koní a jejich obtížnost se postupně zvyšuje. Z přiložených textů děti rovněž získají základní informace o koních, jak žijí a jak se chovají.

TITUL - www 12

Formát: A4

Texty: čeština, slovenština, němčina, angličtina

 

Vydal: foto & nakladatelství Dalibor Gregor ve spolupráci s JK Styl CZ s.r.o.

Foto: Dalibor Gregor

 

Fríský kůň – černá perla

Jedná se o zcela jedinečnou celobarevnou fotografickou publikaci, která zavede čtenáře prostřednictvím trojjazyčných textů – čeština, angličtina, němčina – Hany Herčíkové a fotografií Dalibora Gregora do světa odhalujícího veškerou znamenitost a ušlechtilost plemene fríských koní. Kniha zachycuje vztah přátelství mezi člověkem a koněm, ukazuje lásku člověka ke koním, odhaluje krásu a eleganci fríského koně. V knize se čtenář dočte rovněž o historii tohoto plemene, které po celé generace přitahovalo významné osobnosti, umělce i prostý lid.

TITUL - www 11

Váz., formát 300 x 240 mm, 152 stran

Texty: čeština, angličtina, němčina

 

Vydal: foto & nakladatelství Dalibor Gregor

Foto: Dalibor Gregor

Text: Hana Herčíková

Když hříbata dorostou

Celobarevná fotografická publikace, která je volným pokračováním úspěšné knihy „Hříbata“. Tato nová kniha se v odborně populární formě více zaměřuje na problematiku chovu koní, jejich plemenitbu, ošetřování, ustájení, krmení atd. Autorem textu je opět pan Stanislav Hošák, který celý svůj život zasvětil péči o koně a jejich chovu a stal se v této oblasti uznávanou autoritou. Celou knihu provázejí snímky opavského fotografa Dalibora Gregora, který je známý na českém i zahraničním trhu řadou úspěšných knih s tematikou koní.

TITUL - www 10

Váz., formát 165 x 230 mm, 152 stran

Texty: čeština

 

Vydal: foto & nakladatelství Dalibor Gregor

Foto: Dalibor Gregor

Text: Stanislav Hošák

Hříbata

Celobarevná fotografická publikace, jejímž cílem je představit problematiku chovu hříbat. V první části se autor textu této knihy, pan Stanislav Hošák, věnuje volnému vyprávění o hříbatech od porodu přes odstav až do odchovu. Zmiňuje se o tom, co narozené hříbě pro chovatele znamenalo a znamená. Dotýká se životních projevů hříbat, jejich chování, základních smyslů a instinktů. V druhé části jsou texty zaměřeny na problematiku chovu a odchovu vlastního hříběte, pohledu na hříbě a požadavků na výběr hříběte. Ve zbývajících dvou částech jsou tématem podmínky ustájení, krmení, ošetřování a vůbec péče o hříbě. Celou knihu provázejí snímky opavského fotografa koní Dalibora Gregora.

TITUL - www 9

Váz., formát 165 x 230 mm, 152 stran

Texty: čeština

 

Vydal: foto & nakladatelství Dalibor Gregor

Foto: Dalibor Gregor

Text: Stanislav Hošák

Lipicání – Lipizzaners

Jedná se o zcela jedinečnou celobarevnou fotografickou publikaci, která zavede čtenáře do svébytného světa odhalujícího veškerou znamenitost a ušlechtilost plemene koní lipicánů, kteří po staletí vyvolávali nadšení nejen u aristokratů, umělců a jiných význačných osobností, ale také u prostých lidí. Prostřednictvím dvojjazyčných textů – čeština a angličtina – se čtenáři seznámí s hlavními státními hřebčíny v Evropě, které se chovem lipicánů zabývají. Každý lipicán – bez ohledu na jeho dnešní vlast – v sobě nosí kousek větrného Krasu, zušlechtěného staletími i chovatelským úsilím četných odborníků a čtenář tak pocítí krásu a eleganci, kterou v sobě tito koně nesou. Celou knihu provázejí snímky opavského fotografa koní Dalibora Gregora.

V knize jsou zastoupeny hřebčíny s chovem lipicánů:

KOBILARNA LIPICA

SPANISCHE HOFREITSCHULE BUNDESGESTÜT PIBER

ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA ZOOTECNIA

DRŽAVNA ERGELA LIPICANACA DAKOVO

ÁLLAMI MÉNESGAZDASÁG SZILVÁSVÁRAD

NÁRODNÝ ŽREBČÍN TOPOĹČIANKY

HERGHELIA FAGARAS – SAMBATA DE JOS

ERGELA KARADJORDJEVO

ERGELA “VUČIJAK” PRNJAVOR

 

Jako bonus je v knize uveden vztah starokladrubských koní a lipických koní

NÁRODNÍ HŘEBČÍN KLADRUBY NAD LABEM

TITUL - www 8

Váz., formát 300 x 240 mm, 152 stran,

Texty: čeština, angličtina

 

Vydal: foto & nakladatelství Dalibor Gregor

Foto a text: Dalibor Gregor

 

Parforsní hony a jejich kouzlo

Jedná se o zcela ojedinělou celobarevnou fotografickou publikaci, která Vás provede krásnou a obtížnou jezdeckou disciplínou, která má obrovskou tradici a která se k nám opět po letech vrací a získává si své příznivce a obdivovatele.

Kouzlo a tradici parforsních honů, pravidla a konvence, kterých je třeba dbát, honební řád, signály a hudební nástroje, vybavení koně a jezdce, koně a plemena psů pro parforsní hony, to vše Vám přiblíží člověk nadmíru povolaný, pan Horst Richter, aktivní jezdec parforsních honů a člen jedné z nejznámějších německých honebních společností ASBACH FOXHOUNDS.

Ve druhé části knihy Vás svým vyprávěním upoutá známý herec a milovník koní pan Václav Vydra, který Vám přiblíží svou cestu a cestu svých koní k tomuto krásnému sportu, který by měl, jak sám říká, přinášet radost jak jezdcům tak i jejich koním

Celou knihu provázejí snímky opavského fotografa koní Dalibora Gregora, který se poprvé představí i v roli nakladatele této knihy.

TITUL - www 7

Váz., formát 220 x 220 mm, 120 stran

Texty: čeština

 

Vydal: foto & nakladatelství Dalibor Gregor

Foto: Dalibor Gregor

Text: Václav Vydra, Horst Richter

Krása koní z Camargue

Nová celobarevná kniha s názvem “Krása koní z Camargue” jejíž podtitul zní: “Cesta do krajiny dětství Chantal Poullain,”

Největší měrou jde o fotografickou knihu Dalibora Gregora, známého například úspěšné knihy “Můj rok s koňmi.”

Opavský fotograf tentokrát zavítal do jihofrancouzského regionu Camargue, kde žije unikátní z dětství a vzpomínky na dědu a celkově na kraj Camargue. Textová část je také doplněna o některé obecné údaje o kraji Camargue a jeho bílých koních.

TITUL - www 6

Váz., formát 220 x 220 mm

Texty: čeština

 

Vydal: Nakladatelství Růže

Foto: Dalibor Gregor

Text: Chantal Poullain, J. M. Krnínský