Browse Category

Naše knihy

Kniha citátů o pejscích a kočičkách

Kniha plná známých citátů o pejscích a kočičkách je doplněna snímky štěňat a koťat fotografa Dalibora Gregora. Kniha je vhodným dárkem pro všechny milovníky zvířat. Citáty v knize jsou uvedeny v českém a německém jazyce.

TITUL - www 17

Váz., formát 105 x 74 mm, 64 stran

Texty: čeština, němčina

 

Vydal: foto & nakladatelství Dalibor Gregor

FOTO: Dalibor Gregor

Anglický plnokrevník

Jedná se o zcela jedinečnou celobarevnou fotografickou publikaci, která zavede čtenáře prostřednictvím trojjazyčných textů – čeština, angličtina, němčina – Zdeňka Hlačíka a fotografií Dalibora Gregora do světa odhalujícího veškerou znamenitost a ušlechtilost anglického plnokrevníka. V knize se čtenář postupně seznámí s chovem tohoto nádherného plemene koní a s jeho chovatelskou tradicí v nejvýznamnějším a nejstarším hřebčíně v České republice – Hřebčín Napajedla.

TITUL - www 16

Váz., formát 300 x 240 mm, 160 stran

Texty: čeština, angličtina, němčina

 

Vydal: foto & nakladatelství Dalibor Gregor

Foto: Dalibor Gregor

Text: Zdeněk Hlačík

 

 

Chladnokrevný kůň – síla, krása, elegance

Zcela jedinečná celobarevná publikace, která je věnována všem milovníkům chladnokrevných koní a která zachycuje postupný vývoj chovu chladnokrevných koní na území Čech, Moravy a Slezska.

Prostřednictvím dvojjazyčných textů (čeština, němčina) Josefa Iše a fotografií Dalibora Gregora čtenář získá základní informace o plemenech chladnokrevných koní chovaných především na našem území, ale také v Evropě, o organizaci chovu chladnokrevných koní v České republice a o pracovním, sportovním a společenském využití těchto koní v dnešní době. V knize se autoři zabývají také úpravou a péčí o chladnokrevné koně. Závěr knihy je věnován jedné z největších přehlídek chladnokrevných koní v Evropě pod názvem „Obří dostihové dráhy.“

TITUL - www 15

Váz., formát 300 x 240 mm, 160 stran

Texty: čeština, němčina

 

Vydal: foto & nakladatelství Dalibor Gregor

Foto: Dalibor Gregor

Text: Josef Iš

Lipicáni, naše láska

Jedná se o jedinečnou celobarevnou fotografickou publikaci, která zavede čtenáře do malebné krajiny slovinského Krasu, v jehož srdci se nachází hřebčín Lipica.

Prostřednictvím čtyřjazyčných textů – čeština, slovinština, angličtina, němčina – se čtenáři seznámí s touto kulturní památkou evropského i světového významu, která je již 430 let symbolem tradice chovu a výběru čistokrevných koní a která je považována za kolébku ušlechtilého plemene koní lipicánů. Kniha rovněž obsahuje báseň „Lipicáni“, která pochází z tvorby známého slovinského básníka, filozofa, politika a spisovatele Edvarda Kocbeka (1904 – 1981). Celou knihu provázejí snímky, které svým objektivem zachytil fotograf koní Dalibor Gregor, jenž v koních nalezl inspiraci a poslání.

Kniha je vydána u příležitosti výročí 430 let založení hřebčína Lipica.

TITUL - www 14

Váz., formát 210 x 148 mm, 96 stran

Texty: čeština, slovinština, němčina, angličtina

 

Vydal: foto & nakladatelství Dalibor Gregor

Foto: Dalibor Gregor

Text: Dalibor Gregor, Edvard Kocbek

 

Kniha citátů o koních a o lásce

Kniha plná známých citátů o koních a o lásce je doplněna snímky ušlechtilých a elegantních fríských koní fotografa Dalibora Gregora. Kniha je vhodným dárkem nejen ke svátku svatého Valentýna, ale i k jiným slavnostním příležitostem. Citáty v knize jsou uvedeny v českém a německém jazyce.

TITUL - www 13

Váz., formát 105 x 74 mm, 64 stran

Texty: čeština, němčina

 

Vydal: foto & nakladatelství Dalibor Gregor

FOTO: Dalibor Gregor

Poznávej a Maluj

Malujeme podle snímků fotografa Dalibora Gregora.

Publikace je určena dětem od 5 do 10 let. Malí čtenáři zde najdou barevné předlohy obrázků koní, podle kterých mohou malovat různými technikami na připravené listy uvnitř knihy. Jednotlivé listy obsahují siluety koní a jejich obtížnost se postupně zvyšuje. Z přiložených textů děti rovněž získají základní informace o koních, jak žijí a jak se chovají.

TITUL - www 12

Formát: A4

Texty: čeština, slovenština, němčina, angličtina

 

Vydal: foto & nakladatelství Dalibor Gregor ve spolupráci s JK Styl CZ s.r.o.

Foto: Dalibor Gregor

 

Fríský kůň – černá perla

Jedná se o zcela jedinečnou celobarevnou fotografickou publikaci, která zavede čtenáře prostřednictvím trojjazyčných textů – čeština, angličtina, němčina – Hany Herčíkové a fotografií Dalibora Gregora do světa odhalujícího veškerou znamenitost a ušlechtilost plemene fríských koní. Kniha zachycuje vztah přátelství mezi člověkem a koněm, ukazuje lásku člověka ke koním, odhaluje krásu a eleganci fríského koně. V knize se čtenář dočte rovněž o historii tohoto plemene, které po celé generace přitahovalo významné osobnosti, umělce i prostý lid.

TITUL - www 11

Váz., formát 300 x 240 mm, 152 stran

Texty: čeština, angličtina, němčina

 

Vydal: foto & nakladatelství Dalibor Gregor

Foto: Dalibor Gregor

Text: Hana Herčíková

Když hříbata dorostou

Celobarevná fotografická publikace, která je volným pokračováním úspěšné knihy „Hříbata“. Tato nová kniha se v odborně populární formě více zaměřuje na problematiku chovu koní, jejich plemenitbu, ošetřování, ustájení, krmení atd. Autorem textu je opět pan Stanislav Hošák, který celý svůj život zasvětil péči o koně a jejich chovu a stal se v této oblasti uznávanou autoritou. Celou knihu provázejí snímky opavského fotografa Dalibora Gregora, který je známý na českém i zahraničním trhu řadou úspěšných knih s tematikou koní.

TITUL - www 10

Váz., formát 165 x 230 mm, 152 stran

Texty: čeština

 

Vydal: foto & nakladatelství Dalibor Gregor

Foto: Dalibor Gregor

Text: Stanislav Hošák

Hříbata

Celobarevná fotografická publikace, jejímž cílem je představit problematiku chovu hříbat. V první části se autor textu této knihy, pan Stanislav Hošák, věnuje volnému vyprávění o hříbatech od porodu přes odstav až do odchovu. Zmiňuje se o tom, co narozené hříbě pro chovatele znamenalo a znamená. Dotýká se životních projevů hříbat, jejich chování, základních smyslů a instinktů. V druhé části jsou texty zaměřeny na problematiku chovu a odchovu vlastního hříběte, pohledu na hříbě a požadavků na výběr hříběte. Ve zbývajících dvou částech jsou tématem podmínky ustájení, krmení, ošetřování a vůbec péče o hříbě. Celou knihu provázejí snímky opavského fotografa koní Dalibora Gregora.

TITUL - www 9

Váz., formát 165 x 230 mm, 152 stran

Texty: čeština

 

Vydal: foto & nakladatelství Dalibor Gregor

Foto: Dalibor Gregor

Text: Stanislav Hošák

Lipicání – Lipizzaners

Jedná se o zcela jedinečnou celobarevnou fotografickou publikaci, která zavede čtenáře do svébytného světa odhalujícího veškerou znamenitost a ušlechtilost plemene koní lipicánů, kteří po staletí vyvolávali nadšení nejen u aristokratů, umělců a jiných význačných osobností, ale také u prostých lidí. Prostřednictvím dvojjazyčných textů – čeština a angličtina – se čtenáři seznámí s hlavními státními hřebčíny v Evropě, které se chovem lipicánů zabývají. Každý lipicán – bez ohledu na jeho dnešní vlast – v sobě nosí kousek větrného Krasu, zušlechtěného staletími i chovatelským úsilím četných odborníků a čtenář tak pocítí krásu a eleganci, kterou v sobě tito koně nesou. Celou knihu provázejí snímky opavského fotografa koní Dalibora Gregora.

V knize jsou zastoupeny hřebčíny s chovem lipicánů:

KOBILARNA LIPICA

SPANISCHE HOFREITSCHULE BUNDESGESTÜT PIBER

ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA ZOOTECNIA

DRŽAVNA ERGELA LIPICANACA DAKOVO

ÁLLAMI MÉNESGAZDASÁG SZILVÁSVÁRAD

NÁRODNÝ ŽREBČÍN TOPOĹČIANKY

HERGHELIA FAGARAS – SAMBATA DE JOS

ERGELA KARADJORDJEVO

ERGELA “VUČIJAK” PRNJAVOR

 

Jako bonus je v knize uveden vztah starokladrubských koní a lipických koní

NÁRODNÍ HŘEBČÍN KLADRUBY NAD LABEM

TITUL - www 8

Váz., formát 300 x 240 mm, 152 stran,

Texty: čeština, angličtina

 

Vydal: foto & nakladatelství Dalibor Gregor

Foto a text: Dalibor Gregor

 

Parforsní hony a jejich kouzlo

Jedná se o zcela ojedinělou celobarevnou fotografickou publikaci, která Vás provede krásnou a obtížnou jezdeckou disciplínou, která má obrovskou tradici a která se k nám opět po letech vrací a získává si své příznivce a obdivovatele.

Kouzlo a tradici parforsních honů, pravidla a konvence, kterých je třeba dbát, honební řád, signály a hudební nástroje, vybavení koně a jezdce, koně a plemena psů pro parforsní hony, to vše Vám přiblíží člověk nadmíru povolaný, pan Horst Richter, aktivní jezdec parforsních honů a člen jedné z nejznámějších německých honebních společností ASBACH FOXHOUNDS.

Ve druhé části knihy Vás svým vyprávěním upoutá známý herec a milovník koní pan Václav Vydra, který Vám přiblíží svou cestu a cestu svých koní k tomuto krásnému sportu, který by měl, jak sám říká, přinášet radost jak jezdcům tak i jejich koním

Celou knihu provázejí snímky opavského fotografa koní Dalibora Gregora, který se poprvé představí i v roli nakladatele této knihy.

TITUL - www 7

Váz., formát 220 x 220 mm, 120 stran

Texty: čeština

 

Vydal: foto & nakladatelství Dalibor Gregor

Foto: Dalibor Gregor

Text: Václav Vydra, Horst Richter

Krása koní z Camargue

Nová celobarevná kniha s názvem “Krása koní z Camargue” jejíž podtitul zní: “Cesta do krajiny dětství Chantal Poullain,”

Největší měrou jde o fotografickou knihu Dalibora Gregora, známého například úspěšné knihy “Můj rok s koňmi.”

Opavský fotograf tentokrát zavítal do jihofrancouzského regionu Camargue, kde žije unikátní z dětství a vzpomínky na dědu a celkově na kraj Camargue. Textová část je také doplněna o některé obecné údaje o kraji Camargue a jeho bílých koních.

TITUL - www 6

Váz., formát 220 x 220 mm

Texty: čeština

 

Vydal: Nakladatelství Růže

Foto: Dalibor Gregor

Text: Chantal Poullain, J. M. Krnínský

Můj rok s koňmi

Prostřednictvím koní nahlédne čtenář do podstatné části života známého českého herce Václava Vydry.

Barevná publikace není zdaleka jen reprezentativní fotografickou knihou, ale díky textům Václava Vydry, který velmi lidsky popisuje své pocity, zkušenosti, chyby a dílčí prozření na dráze jezdce a posléze chovatele, se stane i velmi cenným zdrojem informací a souhrnem autorových osobních poznatků v oblasti komunikace s koněm. Kniha tak může rozptýlit mnohé nejasnosti a pochyby a odpovědět na řadu otázek, které denně staví jezdcům a chovatelům do cesty praxe.

Prostřednictvím knihy se čtenář též stane například účastníkem parforsního honu či Hubertovy jízdy, nebo Memoriálu generála Custera, který je každoročně pořádán na Hněvšíně nedaleko slapské přehrady.

Kniha podává důkaz o tom, že svět koní není pro Václava Vydru jen kratochvílí celebrity, ale jeho druhou přirozeností. Slavný herec se stává ve světě koní bezesporu osobností, která je známá svou vstřícností k méně konvenčním metodám chovu a vlastním hledačstvím všeho, co koním skutečně prospívá. Sympatické je i jeho určité rebelantství v jezdeckém sportu, kde – třeba i za cenu diskvalifikace – přesvědčuje veřejnost, že například parkur se dá jezdit na  provazové ohlávce nebo i bez ní.

Druhým členem tvůrčího tandemu je renomovaný opavský fotograf Dalibor Gregor, který Václava Vydru sledoval po celý rok při jeho práci s koňmi a vytvořil kolekci vypovídajících a zároveň umělecky hodnotných fotografií.

TITUL - www 5

 

Váz., formát 220 x 220 mm, 120 stran

Texty: čeština

 

Vydal: Nakladatelství Růže

Foto: Dalibor Gregor

Text: Václav Vydra

Království koní

Kniha Království koní obsahuje přibližně 80 náladových fotografií koní, které volným vyprávěním o sobě a svých lidských i čtyřnohých přátelích doplnil známý český komik a herec Bolek Polívka. Kniha obsahuje fotografie koní z chovu kladrubského, topoľčianského, napajedelského, tlumačovského, albertovského, z Farmy Bolka Polívky a řady dalších malých stájí, ke kterým jsou rovněž uvedené stručné informace.

TITUL - www 4

Váz., formát 220 x 220 mm

Texty: čeština

 

Vydal: GRAFIS 2000, s.r.o. ve spolupráci s Daliborem Gregorem

Foto: Dalibor Gregor

Text: Bolek Polívka

Povídala koťata

Kniha určená dětem je doplněna říkadly o hříbatech a snímky hříbat.

Edice zvířata dětem.

TITUL - www 3

Váz., formát A6

Text: čeština

 

Vydal: GRAFIS 2000, s.r.o.

Foto: Dalibor Gregor

Text: Radmila Gregorová