Browse Category

Naše knihy

POCTA MORAVSKÉMU TEPLOKREVNÍKOVI

Kniha je stručným nástinem historie i současnosti moravského teplokrevného koně, který je spojován převážně s hanáckým folklorem a je nezbytným účastníkem společenských událostí a oslav. Autoři v knize poukazují na vazbu tohoto plemene koní na život na moravském venkově, zdůrazňují jeho historickou a původovou dokladovost a vyzdvihují neutuchající zájem chovatelů o chov těchto ušlechtilých koní.

TITUL - www 32

Váz., formát 165 x 230 mm, 136 stran

Texty: čeština

 

Vydal: foto & nakladatelství Dalibor Gregor

Foto: Dalibor Gregor

Text: Stanislav Hošák

FEI WORLD DRIVING CHAMPIONSHIP FOR PAIRS 2013 TOPOĽČIANKY – SLOVAKIA

Celobarevná fotografická publikace, zachycující krásu koňských spřežení a eleganci soutěžících v slavnostním a sportovním oblečení během mistrovství světa v Topoľčiankách 2013, seznamuje čtenáře s historií závodů spřežení, jejich předvádění a hodnocení. V dynamických fotografiích, plných napětí a nezapomenutelných okamžiků, se najdou všichni závodníci, rozhodčí a účastníci mistrovství světa v nádherném prostředí Národního hřebčína v Topoľčiankách. Kniha obsahuje všechny výsledky v jednotlivých disciplínách i celková umístění, charakteristiky jezdců a jejich úspěchů.

Gregor_kniha_MS_Topolcianky_11_2013_obalka.indd

Váz., formát 300 x 240 mm, 152 stran

Texty: slovenština, angličtina

 

Vydal: foto & nakladatelství: Ing. Dalibor Gregor

Foto: Ing. Dalibor Gregor

Text: Ing. Michal Horny, PhD., Ing. Milan Vítek

Koník Toník a jeho kamarádi

Vstupte s dětmi do roztomilého života hříbat jejichž humorné fotografie pořídil známý fotograf koní Dalibor Gregor a svými verši a povídkami je obohatil Václav Bárta, kterého děti znají jako autora textu známé písničky „Princezna ze mlejna“ ze stejnojmenné filmové pohádky. A jelikož je v této celobarevné fotografické knize řada veršů doplněna notami, mohou si děti, které mají rády koně a hříbata, krásně zahrát a zazpívat.

TITUL - www 30

Váz., formát 210 x 297 mm, 76 stran ,

Texty: čeština

 

Vydal: foto & nakladatelství Dalibor Gregor

Foto: Ing. Dalibor Gregor

Text: Václav Bárta

Když víš, jak voní vítr…

Román autorky MVDr. Olgy Chytkové vypráví příběh jedenáctileté dívky, která se přestěhovala s rodiči a sourozenci z Orlických hor do malé vesnice v nížině. Všechno, čím až doposud žila, musela opustit a začít znovu v novém, neznámém prostředí. Na cestě k začlenění se do nového kolektivu jí velkou měrou pomohlo osudové setkání s koňmi a lidmi kolem nich. Mnohému se díky těmto ušlechtilým tvorům naučila. Koně jí pomohli nejen poznat samu sebe, ale ukázali jí i směr a cestu, na kterou stojí zato vykročit. Ilustrační fotografie doplnil Dalibor Gregor.

TITUL - www 29

Váz., formát 165 x 230 mm, 160 stran

Texty: čeština

 

Vydal: foto & nakladatelství Dalibor Gregor

Foto: Dalibor Gregor

Text: Olga Chytková

Kladrubačci – aneb vyprávění starokladrubského hříběte

V jedinečné celobarevné fotografické publikaci určené pro děti a mládež je zachycen první rok života hříbat starokladrubských koní v Národním hřebčíně Kladruby nad Labem, který byl v lednu 2002 prohlášen národní kulturní památkou. Dvojjazyčné texty v češtině a angličtině Ing. Jindry Baudisové a fotografie Ing. Dalibora Gregora přiblíží čtenářům nejen život hříbat, ale také významné společenské a sportovní události, které se pravidelně konají v areálu hřebčína. Kniha připomíná jak unikátnost samotného hřebčína, tak plemene koní v něm chovaného.

TITUL - www 28

Váz., formát 300 x 240mm, 152 stran,

Texty: čeština, angličtina

 

Vydal: foto & nakladatelství Dalibor Gregor

Foto: Ing. Dalibor Gregor

Text: Ing. Jindra Baudisová

 

Canisterapie v teorii a praxi

Publikace nabízí odborné i laické veřejnosti několikaleté zkušenosti zaměstnanců Sdružení PIAFA se začleněním canisterapie do poskytovaných sociálních služeb pro klienty různého věku. Jsou v ní osvětleny nároky kladené na canisterapeutický tým i rizika s canisterapií spojená. Popisuje terapeutické postupy a dosažené pozitivní výsledky. Cenné jsou kapitoly zaměřené na cílové skupiny (senioři, osoby se zdravotním postižením/znevýhodněním, děti a mládež), které přinesou mnoho užitečných rad pro canisterapeutickou práci.

Jedním z největší přínosů publikace je podrobné popsání všech her a pomůcek, které jsou používány v přímé péči u cílových skupin. Zásobník her, aktivit a pomůcek přináší nové podněty a nápady pro práci pedagogů, fyzioterapeutů, logopedů, psychologů, psychoterapeutů, sociálních pracovníků a všech dalších osob, které využívají a pracují metodou canisterapie.

Publikace nabízí pomocnou ruku začátečníkům i zkušeným canisterapeutům a bude mít přínos pro rozvoj odborné canisterapie v rámci celé ČR.

Gregor_Kniha_Piafa_Canisterapie_obalka_08_2012.indd

Formát 165 x 235 mm, 112 stran

Texty: čeština

 

Vydal: foto & nakladatelství Ing. Dalibor Gregor ve spolupráci se Sdružením PIAFA

Text: Bc. Jitka Šabatová, Mgr. Markéta Stančíková

Zemský hřebčinec Tlumačov

Jedná se o zcela jedinečnou celobarevnou fotografickou publikaci, která prostřednictvím trojjazyčných textů (čeština, angličtina a němčina) MVDr. Antonína Černockého a Ing. Lubomíra Procházky a fotografií Ing. Dalibora Gregora přiblíží čtenářům historii a současnost Zemského hřebčince Tlumačov, jehož centrální dvůr byl v roce 2011 prohlášen kulturní památkou.

TITUL - www 26

Váz., formát 300 x 240mm, 152 stran,

Texty: čeština, angličtina, němčina

 

Vydal: foto & nakladatelství Dalibor Gregor

Foto: Ing. Dalibor Gregor

Text: MVDr. Antonín Černocký a Ing. Lubomír Procházka

Návrat do sedla

Román z prostředí koní, který pojednává o tom, jak může pomoci láska ke koním na obtížné cestě při návratu do normálního života.

Po traumatických zážitcích je těžké se vracet do normálního života. Strach a nejistota se stanou denními průvodci člověka. O tom, jak na této obtížné cestě může pomoci i němá tvář, vypráví nový román autorky MVDr. Olgy Chytkové „Návrat do sedla.“ Ilustrační fotografie doplnil Dalibor Gregor.

TITUL - www 25

Váz., formát 165 x 230 mm, 160 stran

Texty: čeština

 

Vydal: foto & nakladatelství Dalibor Gregor

Foto: Dalibor Gregor

Text: Olga Chytková

Fríský kůň – černá perla – II. díl

Celobarevná fotografická publikace volným pokračováním navazuje na úspěšnou knihu „Fríský kůň – černá perla.“

Prostřednictvím trojjazyčných textů (čeština, angličtina a němčina) Ing. Oldřicha Kolovrata, kolektivu autorů a fotografií Ing. Dalibora Gregora přiblížíme čtenářům fríského koně prostřednictvím různých akcí a slavností, jako jsou například fríská selská svatba v Joure, závody koňských spřežení v historicky velmi staré vísce Norg či galashow „Noc černých perel“ v Neustadtu, …

Kniha_Frizani_2_obalka_03_2012.indd

Váz., formát 300 x 240mm, 168 stran,

Texty: čeština, angličtina, němčina

 

Vydal: foto & nakladatelství Dalibor Gregor

Foto: Ing. Dalibor Gregor

Text: Ing. Oldřich Kolovrat a kolektiv autorů

Národní hřebčín Kladruby nad Labem

Jedinečná celobarevná fotografická publikace připomínající jak historii a minulou slávu hřebčína v Kladrubech nad Labem, tak jeho neméně skvělou přítomnost.

Prostřednictvím dvojjazyčných textů Ing. Milana Vítka – čeština a angličtina – a fotografií Ing. Dalibora Gregora si čtenáři připomenou unikátnosti tohoto zařízení i plemene koní v něm chovaného.

Gregor_Kniha_Kladruby_A5_obalka_03_2012.indd

Váz., formát 210 x 148mm, 96 stran,

Texty: čeština, angličtina

 

Vydal: foto & nakladatelství Dalibor Gregor

Foto: Ing. Dalibor Gregor

Text: Ing. Milan Vítek

Kouzlo spřežení koní

Jedná se o velkou celobarevnou fotografickou publikaci, jejímž cílem je přiblížit čtenářům

prostřednictvím populárně naučných trojjazyčných textů – čeština, angličtina, němčina – Milana Vítka a fotografií Dalibora Gregora podstatu a krásu koňských spřežení, která jsou nedílnou součástí jezdeckého sportu a chovu koní.

Populárně naučné texty doplňují fotografie dokumentující krásné, dynamické a blízké spojení člověka s přírodou a koňmi. Účelem knihy není obsáhnout vše, co se spřežením souvisí, ani nemá být učebnicí této náročné disciplíny. Avšak věříme, že čtenáře zaujmou tradice, historie spřežení, současný vývoj i pravidla soutěží. Prostřednictvím této knihy bychom rádi probudili zájem veřejnosti nejen o závody spřežení, ale rovněž o rekreační a turistické zážitky, neboť tato oblast využití spřežení zažívá v současné době na celém světě nebývalý rozvoj a stává se velmi populární. Věříme, že přiblížením atmosféry závodů, slavností a přehlídek, díky ukázkám jezdeckých a vozatajských soutěží podpoříme účast diváků na podobných akcích.

Gregor_kniha_Zapreze_koni_10_2011_obalka.indd

Váz., formát 300 x 240 mm, 160 stran

Texty: čeština, angličtina, němčina

 

Vydal: foto & nakladatelství Dalibor Gregor

Foto: Dalibor Gregor

Text: Milan Vítek

Národný žrebčín Topolčianky – 90

Jedinečná celobarevná fotografická publikace je vydána u příležitosti 90-tého výročí založení Národného žrebčína Topoľčianky.

Prostřednictvím trojjazyčných textů ředitele Národného žrebčína Topoľčianky Ing. Michala Horného, PhD. – slovenština, angličtina a němčina – se čtenáři seznámí s vývojem chovu koní v tomto nádherném hřebčíně, který je již 90 let symbolem chovu a výběru čistokrevných koní na Slovensku. Kniha rovněž obsahuje báseň „VĎAKA A PROSBA KOŇA“, která pochází z tvorby Rudolfa Kazíka. Celou knihu provázejí snímky fotografa koní Dalibora Gregora.

Knihu si můžete v ČR objednat pouze prostřednictvím tohoto internetového obchodu “LIDÉ – KONĚ – UMĚNÍ” nebo ji můžete zakoupit přímo v Národnom žrebčíne Topoľčianky na Slovensku.

kniha_Topolcianky_90_titulka_A5_06_2010.indd

Váz., formát 210 x 148mm, 96 stran,

Texty:  slovenština, němčina, angličtina

 

Vydal: foto & nakladatelství Dalibor Gregor

Foto: Dalibor Gregor

Text: Ing. Michal Horný, PhD.

Kniha citátov o koňoch – biela krása

Kniha plná známých citátů o koních a kráse je volným pokračováním úspěšných knih „Kniha citátů o koních a o lásce“ a „Kniha citátů o koních – síla a elegance.“ Fotograf Dalibor Gregor tentokrát doplnil knihu snímky elegantních lipických koní. Citáty v knize jsou uvedeny ve slovenském a německém jazyce.

kniha_Topolcianky_citaty_titulka_05_2011.indd

Váz., formát 105 x 74 mm, 64 stran

Texty: slovenština, němčina

 

Vydal: foto & nakladatelství Dalibor Gregor

FOTO: Dalibor Gregor

PONICÍ – ČESKÝ SPORTOVNÍ PONY

Celobarevná fotografická publikace zabývající se problematikou chovu poníků se zaměřením na chov českého sportovního pony. Autorem textu je pan Stanislav Hošák, který je v současné době předsedou Rady plemenné knihy Českého sportovního pony a který celý svůj život zasvětil péči o koně a jejich chovu a stal se v této oblasti uznávanou autoritou. Celou knihu provázejí snímky fotografa Dalibora Gregora, který je známý na českém i zahraničním trhu řadou úspěšných knihy s tematikou koní.

kniha_Ponici_obalka_03_2011.indd

Váz., formát 165 x 230 mm, 104 stran

Texty: čeština, slovenština

 

Vydal: foto & nakladatelství Dalibor Gregor

Foto: Dalibor Gregor

Text: Stanislav Hošák

 

Kniha citátů o koních – síla a elegance

Kniha plná známých citátů o koních, síle a eleganci je volným pokračováním úspěšné knihy „Kniha citátů o koních a o lásce.“ Fotograf Dalibor Gregor tentokrát doplnil knihu snímky elegantních chladnokrevných koní. Kniha je vhodným dárkem ke slavnostním příležitostem. Citáty v knize jsou uvedeny v českém a německém jazyce.

TITUL - www 18

Váz., formát 105 x 74 mm, 64 stran

Texty: čeština, němčina

 

Vydal: foto & nakladatelství Dalibor Gregor

FOTO: Dalibor Gregor