9.8.2017 – SÂMBĂTA DE JOS, RUMUNSKO

Další zastávkou na mé cestě za lipicány v roce 2017 byl hřebčín Sâmbăta de Jos v Rumunsku.

Hřebčín Sâmbăta de Jos leží v blízkosti Fagaraských hor. Jeho počátky sahají do roku 1874 a jsou spjaty s panstvím hraběte Johanese von Brukenthala, kterému císařovna Marie Terezie pronajala pozemky na dobu 99 let. Hřebčín zahájil svou činnost s 5 hřebci, 76 klisnami a 59 hříbaty, kteří byli dovezeni z maďarského hřebčína v Mezöhegyesu. (Výňatek z mé knihy „Lipicáni – Lipizzaners“)