6. 6. 2017 – Kelebija, Srbsko

Šestou zastávkou během mé cesty za lipicány v roce 2017 byl hřebčín Kelebija v Srbsku, kde jsem měl možnost fotografovat zaměstnance hřebčína, kteří pro mne připravili bohatý program s lipicány.

V průběhu dne jsem měl možnost se osobně setkat s ředitelkou hřebčína Kelebija paní Tereza Keresteš.