4. 6. 2017 – DRŽAVNA ERGELA ĐAKOVO, Chorvatsko

Čtvrtou zastávkou během mé cesty za lipicány v roce 2017 byl hřebčín Dakovo v Chorvatsku kde se 4. června 2017 uskutečnil malý program v nově postavené hale v hřebčíně. V průběhu dne jsem měl možnost se osobně setkat s Nidal Korabi, PhD (ředitel hřebčína Dakovo a Lipik a generální tajemník LIF) a s panem Pavo Sabolski, bývalým ředitelem hřebčína Dakovo.

Dějiny chovu koní ve starobylém městě Djakovo sahají do roku 1506 a jsou spojeny se jménem biskupa Mija Kesariče, který vlastnil stádo 90 arabských koní. Až do roku 1806 byl v Djakovu chován výhradně arabský kůň. V době napoleonských válek bylo 300 lipických koní převezeno ze slovinské Lipice do stájí biskupa Vitika v Djakovu, aby zde byli uchráněni před Napoleonovou armádou. Po roce byli lipicáni převezeni zpět do Lipice, ale v Djakovu zůstali tři plodní hřebci, kteří byli začleněni do chovu. Největší zásluhu na chovu lipických koní v Djakovu měl biskup Josip Juraj Strossmayer. (Výňatek z mé knihy „Lipicáni – Lipizzaners”)