13. 5. 2017 – Lipizzanergestüt Piber, Österreich

Druhou zastávkou během mé cesty za lipicány v roce 2017 byl Spolkový hřebčín Piber v Rakousku, kde 13. května 2017 se uskutečnil Muttertagsgala program 2017. V průběhu tohoto dne je každoročně pořádán bohatý program, na kterém je kromě jiného představeno stádo klisen s hříbaty, stádo mladých hřebců, ukázky zápřeže, ukázka drezury, ….

Chov lipicánů je postaven na potomcích bývalého císařského dvorního hřebčína Lipica a sleduje původní cíl chovu: vychovat nejlepší lipické hřebce, kteří přicházejí k výcviku do Španělské dvorní jezdecké školy ve Vídni, kde ročně nadchnou přes 150 000 návštěvníků z celého světa. Mateřský hřebčín má v ustájení chovné klisny, koně pro drezuru a k prezentaci při slavnostech hřebčína, krycí hřebce Španělské dvorní jezdecké školy a klisny a hřebce, kteří si ve stáří užívají své zasloužené penze. (Výňatek z mé knihy „Lipicáni – Lipizzaners“)

V průběhu tohoto dne jsem měl možnost osobně se setkat s  Mr. Christian Manz (Treasurer of the Lipizzan International Federation), Mr. Mag. Erwin Klissenbauer (Managing Director of the Spanish Riding School – Lipizzan Stud Farm Piber), Mr. Harald Neukam (Upper Stud Master of the the Lipizzan Stud Farm Piber), Ms. Dkfm. Elisabeth Gürtler (Managing Director of the Spanish Riding School – Lipizzan Stud Farm Piber), Mr. Dr. Max Dobretsberger (Stud Manager of the Lipizzan Stud Farm Piber and President of the Lipizzan International Federation), Ms. Dorothea Enzenberg (wife from Mr. Christian Manz).

Milé bylo rovněž setkání s přáteli z facebooku z USA, kteří se zabývají tréninkem lipických koní.