1. 5. 2017 – Národný žrebčín Topoľčianky, Slovenská republika

Má cesta za lipicány v roce 2017 byla slavnostně oficiálně zahájena 1. května 2017 v Národnom žrebčíne Topoľčianky ve Slovenské republice v rámci Dne otevřených dveří.  V průběhu tohoto dne je každoročně pořádán bohatý program pro hosty a návštěvníky hřebčína, na kterém je kromě jiného představena také čtverylka lipických koní a ukázky vysoké jezdecké školy.

Národní hřebčín v Topoľčiankách dnes patří mezi nejvýznamnější chovatelská centra v Evropě a je specializovaným a jedinečným zařízením na chov koní tradičních a sportovních plemen. Základ chovu lipického koně na Slovensku tvořilo 32 originálních lipických kobylek, narozených převážně v roce 1915 a 1916 v hřebčíně Lipica. V Národním hřebčíně Topoľčianky je dnes zastoupeno 6 klasických kmenů: Neapolitano, Pluto, Favory, Maestoso, Conversano a Siglavy. Kromě těchto klasických kmenů hřebců je v hřebčíně zastoupeno 10 rodin lipických klisen: Stornella, Rava, Deflorata, Presciana, Gidrana, Theodorosta, Sardinia, Afrika, Spadiglia, Európa.  (Výňatek z mé knihy „Lipicáni – Lipizzaners”)

O mé nové CZECH LIPIZZAN EXPEDITION 2017 informoval pan ředitel Národného žebčína Topoľčianky Ing. Michal Horný osobně přítomného bývalého prezidenta Slovenské republiky pana Ivana Gašparoviče, ministryni zemědělství a rozvoje venkova Slovenské republiky paní Gabrielu Matečnou a generálního ředitele sekce zemědělství MPRV Slovenské republiky pana Štefana Rybu.

Bývalý pan prezident Ivan Gašparovič zná mou fotografickou práci z mých knih a v roce 2010 mi slavnostně otevíral v Národnom žrebčíne Topoľčianky vernisáž mé výstavy BLACK AND WHITE zaměřenou na lipicány a fríské koně. https://www.foto-gregor.com/2010/10/fotovystava-black-and-white-slovenska-republika/   Během dnešního osobního setkání mi pan prezident napsal věnování do své knihy.

V průběhu dne jsem měl možnost se osobně setkat u nádherného životního jubilea 90. narozenin s panem Františkem Hrúzikem, který v roce 1960 na olympijských hrách v Římě jako jediný Slovák reprezentoval tehdejší Československo v jezdeckých soutěžích.

Celou cestu do Topoľčianek mne doprovázel pan Ing. Milan Vítek, bývalý ředitel Národního hřebčína Kladruby nad Labem, hřebčína Albertovec a československý reprezentant v parkurovém skákání.